ماشینکاری در محل شیراز

ماشینکاری نشیمنگاه اسلیپ رینگ گندله سازی ذوب اهن پاسارگاد

ماشینکاری نشیمنگاه اسلیپ رینگ گندله سازی ذوب اهن پاسارگاد به قطر ۴۴۰۰ میلیمتر با دقت ۰.۱ با دستگاه فلنچ فیسینگ