لیست شرکت های فولادی که شرکت ماشین ابزار مکث افتخار همکاری با آنها را داشته است

ردیف شرح کار محل پروژه کارفرما تعداد 1 فرز کاری صفحات بیس پلیت ماشین ریخته گری شماره 4 اصفهان (مبارکه) SMS Demag آلمان 8 2 سوراخکاری و بیرون کشیدن پینهای گیرپاچ شده سگمنت های ریخته گری ماشین شماره 4 اصفهان (فولادمبارکه) SMS Demag آلمان 120 3 ماشینکاری قفسه ها وسایرتجهیزات نورد گرم اصفهان فولاد مبارکه …

لیست شرکت های فولادی که شرکت ماشین ابزار مکث افتخار همکاری با آنها را داشته است ادامه »