لینکستان

شرکت کورتس                                       https://www.corts-engineering.com

شرکت فولاد مبارکه اصفهان                           http://www.mobarakeh-steel.ir

شرکت ذوب آهن اصفهان                                  http://www.esfahansteel.com

شرکت فولاد خوزستان                                                                  http://www.ksc.ir 

فولاد گیلان                                                                 http://www.ferrogilan.com

سیمان درود                                                                                 http://www.dcco.ir 

سیمان خزر                                                              http://www.khazarcement.ir

فسفات اسفوردی                                              http://www.iran-phosphat.com

چوب و کاغذ مازندران                                               http://www.mazpaper.com

شرکت پتروشیمی بندر امام                                                            https://bipc.org.ir

شرکت مپنا                                                            https://www.mapnagroup.com