لیست شرکت های فولادی که شرکت ماشین ابزار مکث افتخار همکاری با آنها را داشته است

ردیف شرح کار محل پروژه کارفرما تعداد
1 فرز کاری صفحات بیس پلیت ماشین ریخته گری شماره 4 اصفهان (مبارکه) SMS Demag

آلمان

8
2 سوراخکاری و بیرون کشیدن پینهای گیرپاچ شده سگمنت های ریخته گری ماشین شماره 4 اصفهان (فولادمبارکه) SMS Demag

آلمان

120
3 ماشینکاری قفسه ها وسایرتجهیزات نورد گرم اصفهان فولاد مبارکه 45
4 ماشینکاری قفسه استند نورد تهران نورد و تولید قطعات فولادی 1
5 فرز کاری  کف قفسه استند رافر اهواز نورد و  لوله اهواز 1
6 فرز کاری سگمنت ساپورتهای ماشین ریخته گری شماره 2 اصفهان (فولادمبارکه) توکا فولاد 4
7 فرز کاری و تراز کردن ریلهای تاندیش ماشین ریخته گری شماره 2 اصفهان (فولادمبارکه) توکا فولاد 1
8 فرز کاری شیار رام کاست واحد 500 اصفهان ذوب آهن 20
9 فرز کاری نشیمنگاه قالب برش قیچی 630 تنی واحد 500 اصفهان ذوب آهن 2
10 ماشینکاری بیس پلیت موتور واحد احیا اصفهان فولاد مبارکه 2
11 تراشکاری و رزوه کردن

 آنکربولتهای  m64ماشین ریخته گری شماره 4 در سال 1382

 اصفهان

(فولاد مبارکه)

توکا فولاد 88
12 تراشکاری و رزوه کردن آنکربولتهایm64 وm56ماشین ریخته گری شماره 2به روش بسیارسریع ( در سال 1388 ) اصفهان

 (فولاد مبارکه)

توکا فولاد 120
13 تراشکاری و رزوه کردن آنکربولتهای M72 واحد بلوم سازی به روش بسیار سریع اهواز

(فولاد خوزستان )

فن آوران صنایع 30
14 ماشینکاری شافت فن واحد (احیا)و اصلاح شفت فن پروسس اصفهان فولاد مبارکه 2
15 ماشینکاری نشیمنگاه جک پرس 3150 تنی اصفهان فولاد آلیاژی 1
16 ماشینکاری و همراستا کردن سوراخ های کوپلینگ موتور به گیربکس قفسه نورد تهران نورد و تولید قطعات فولادی 1
17 ماشینکاری و سنگ زنی فلانچ کوره به قطر 3100mm اصفهان صفا فولاد 1
18 ماشینکاری محل پینهای انواع جرثقیل اصفهان ذوب آهن 20
اصفهان

(فولادمبارکه)

سبا فولاد 12
19 ماشینکاری محل پین و پیچ های یاتاقان پاتیل کشها اهواز فولاد خوزستان 3
20 تراشکاری  و اصلاح محل پین قیچی 630 تنی واحد 500 اصفهان ذوب آهن 3
21 تراشکاری ساپورت اره تیر آهن واحد 650 اصفهان ذوب آهن 1
22 تراشکاری محل پینهای هوک جرثقیل 275 تنی فولاد سازی اهواز فولاد خوزستان 1
23 سنگ زنی و تراز کردن صفحات تنظیم سگمنت های ریخته گری اصفهان توکا فولاد 1
24 سنگ زنی کلکتور آرمیچر موتورهای قفسه های نورد سرد اصفهان فولاد مبارکه 6
25 سنگ زنی کانکتینگ راد ماشین آهنگری SXP – 25 اسفراین فولاداسفراین 2
26 سنگ زنی محل چرخ دنده درام جرثقیل

 275 تنی فولاد سازی

اهواز فولاد خوزستان 1
27 سنگ زنی و پولیشمحل تراست ( کولار) شفت فن اردکان یزد فولاد ارفع 1
28 سنگ زنی شفت ورودی گیربکس نورد اصفهان نورد قطعات فولادی 1
29 تراشکاری و بوش زنی هوزینگ پین سیلندرهای لیفتینگ پینچ رول اصفهان فولاد مبارکه 5
30 جوشکاری و فرزکاری گیربکس منو بلوک واحد 350 اصفهان ذوب آهن 5
31 جوشکاری و ماشینکاری نشیمنگاه برینگ گیربکس کرمان فولاد بردسیر کرمان 1
32 اصلاح محل بیرینگ های پاتیل کش اهواز فولاد خوزستان 1
33 اصلاح خارهای بیس پلیت پرس 3150 تنی اصفهان فولاد آلیاژی 4
34 اصلاح هوزینگ برینگ کالسکه فیدر مواد پرس 3150 تنی اصفهان فولاد آلیاژی 1
35 اصلاح هوزینگ (محل بوش) رپ رول 3 کویلر شماره 3 اصفهان فولاد مبارکه 2
36 سنگ زنی فکهای ثابت مانی پلاتور  دستگاه GFM اصفهان فولاد آلیاژی 1
37 ترمیم محل پین جکهای پوشر بلوم سازی اهواز فولاد خوزستان 4
38 متال اسپری ، ماشینکاری

و سنگ زنی  انواع شفتها و هوزینگ بیرینگها و…

اصفهان ذوب آهن 3
39 ایجاد سوراخهای کونیک مخصوص روی تاندیشهای ریخته گری اردکان یزد گندله سازی اردکان (پامیدکو) 1
رشت فولاد خزر 6
40 ترمیم انواع رزوه m30 الی m120 به روش هلی کویل و یا توپوش روپوش و …. اصفهان فولاد مبارکه بیش از 200 مورد
رشت فولاد گیلان
41 اصلاح سوراخ های دستگاه کلوخ شکن کوره طرح شهید خرازی فولاد مبارکه به روش بسیار سریع اصفهان (فولاد مبارکه) شرکت ایریتک 45
42 اصلاح سوراخ های تاندیش خط 5 فولاد مبارکه اصفهان شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه 5
43 ماشینکاری سوراخهای کوپلینگ استند نورد سنگین یزد فولادآلیاژی ایران 1
44 جوشکاری و تراش هوزینگ بیرینگ در پوسته گیربکس مانی پلاتور 1
45 سنگ زنی کولار شفت فن اصفهان سبا فولاد 2
46 ماشینکاری نشیمنگاه هوزینگ بیرینگ میکسر 11 اصفهان گندله سازی فولاد مبارکه 1
47 ماشینکاری نشیمنگاه یاتاقانها و موتور فن A,B,C 3
48 ماشینکاری و سنگ زنی لبه های کلگی شافت پینیون تهران نورد قطعات فولادی 1