ساخت ماشین آلات

فعالیت شرکت ماشین ابزار مکث در ساخت و طراحی: طراحی و ساخت ماشین ابزارهای مخصوص سیار طراحی و ساخت ماشین آلات مخصوص تولید طراحی وساخت انواع مگنت الکتریکی