لیست شرکت های فولادی که شرکت ماشین ابزار مکث افتخار همکاری با آنها را داشته است

ردیف شرح کار محل پروژه کارفرما تعداد ۱ فرز کاری صفحات بیس پلیت ماشین ریخته گری شماره ۴ اصفهان (مبارکه) SMS Demag آلمان ۸ ۲ سوراخکاری و بیرون کشیدن پینهای گیرپاچ شده سگمنت های ریخته گری ماشین شماره ۴ اصفهان (فولادمبارکه) SMS Demag آلمان ۱۲۰ ۳ ماشینکاری قفسه ها وسایرتجهیزات نورد گرم اصفهان فولاد مبارکه[…]