ساخت ماشین آلات

فعالیت شرکت ماشین ابزار مکث در طراحی و ساخت:

طراحی و ساخت ماشین ابزارهای مخصوص سیار
طراحی و ساخت ماشین آلات مخصوص تولید
طراحی وساخت انواع مگنت الکتریکی

toga max_peoduct_07
ta-mag sim
qal max_peoduct_06