ساخت ماشین آلات

فعالیت شرکت ماشین ابزار مکث در ساخت و طراحی:

  • طراحی و ساخت ماشین ابزارهای مخصوص سیار
  • طراحی و ساخت ماشین آلات مخصوص تولید
  • طراحی وساخت انواع مگنت الکتریکی